Tervetuloa Kanneljärven Opiston työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutuksiinTIEDUSTELUT

Kaija Lahti puh.
044 357 8121

kaija.lahti@kannelopisto.fiTYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS 3 OV


Koulutusta työelämän yhteistyökumppaneille (sekä nuoriso- että aikuiskoulutuksen työpaikkaohjaajat ja arvioijat).

Koulutus toteutetaan mm. lähijaksojen, tehtävien ja käytännön työn suunnitelmallisena kokonaisuutena. Koulutuspäiviin voi osallistua oman tarpeen ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Koulutus perustuu Opetushallituksen ohjeeseen Määräykset ja ohjeet 2012:41. TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

Työpaikkaohjaamiseen ja arviointiin liittyviä koulutuksia, joissa omaa osaamistaan voi kerryttää:


OSA 1

OSAAMISPERUSTEISUUS TYÖSSÄOPPIMISESSA (7 tuntia)

Ammatillisten perustutkintojen perusteet muuttuivat 1.8.2015 ja opintoviikot korvautuivat osaamispisteillä. Ammatillisten tutkinnon osien yhteydessä opiskellaan myös yhteisiä tutkinnon osia, kuten kieliä ja matematiikkaa. Miten tämä kaikki vaikuttaa työpaikkaohjaajan työhön? Miten osaamista arvioidaan? Tule kuulemaan uudistuksista ja päivittämään tietosi nuva- perustutkinnosta! Voit osallistua pelkästään tähän yksittäiseen koulutuspäivään tai koko 3 ov kokonaisuuteen.

Kohderyhmä: Erityisesti ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevien nuorten työpaikkaohjaajina ja – arvioijina toimivat.

Ajankohta: Tiistai 6.9.2016 klo 12.15 – 16.00 (lounasta tarjolla klo 11.30 alkaen)OSA 2

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS LÄHIPÄIVÄ (7 tuntia)

  • työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien suunnittelu

  • arviointiprosessi: ohjaava oppimisen arviointi ja osaamisen arviointi

  • ennakkotehtävät ja oma oppimissuunnitelma sekä kehittämishankkeen ohjeistus

Kohderyhmä: Nuva-tutkintoa opiskelevan nuoren tai nuva-tutkintoa suorittavan näyttötutkinto-opiskelijan työpaikkaohjaajana toimivat tai sellaiseksi aikovat.

Ajankohta: Tiistaina 7.2.2017 klo 9.15 – 15.30


OSA 3

TÄRPPI” (7 tuntia)

Sisältö ja tavoitteet: Työpaikkaohjaajakoulutuksen päätös, henkilökohtaisen suunnitelman mukainen osaamisen tunnustaminen. Kohtaamisia alan ihmisten kesken, ajankohtaista asiaa, työnohjauksellista yhdessäoloa, saunomista – osaamisen tunnustamistapahtuma, jossa voi lisäksi välittää toiveita koulutuksesta, kuulla uusista tuulista ja ihan vaan nähdä yhteistyökumppaneita.

Kohderyhmä: Työpaikkaohjaajakoulutuksen Kanneljärven opistolla käyneet ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaan osaamisen hankkineet.

Ajankohta: Keskiviikkona 3.5.2017 klo 12.15 – 15.30 (lounasta tarjolla klo 11.30 alkaen) + rantasaunamahdollisuus (ilmoita halukkuutesi saunomiseen ilmoittautumisen yhteydessä!)


MUUT KOULUTUSPÄIVÄT


Voit osallistua pelkästään yhteen tai useampaan päivään tai voit käydä näitä tarpeen mukaan työpaikkaohjaajakoulutuksessa vaadittavan osaamisen hankkimiseksi.TUTKINTOTILAISUUSKOULUTUS (7 tuntia)

Sisältö ja tavoitteet:

  • Näyttötutkintoprosessi

  • Tutkintotilaisuuksiin valmistautuminen

  • Käytänteet Kanneljärven opistolla


Kohderyhmä: Kanneljärven opiston nuva-tutkinnon suorittajat sekä heidän työpaikkaohjaajansa.

Ajankohta: Maanantaina 29.8.2016, 31.10.2016, 30.1.2017, 27.3.2017 klo 9.15 – 15.30


ARVIOINTIKOULUTUS NUVA (7 tuntia)

Sisältö ja tavoitteet:

  • Näyttötutkintoprosessi/oppimisprosessi ja näytöt

  • Ohjaava arviointi

  • Oppimisen ja osaamisen arviointi


Kohderyhmä: Nuva- tutkinnon arvioijat, joilta puuttuu arviointikoulutus tai jotka haluavat päivittää arviointiosaamistaan. Koulutus on sekä nuorten (ammatillinen peruskoulutus) että näyttötutkintoa suorittavien arvioijille.

Ajankohta: Tiistaina 17.1.2017 klo 9.15 – 15.30


ARVIOINTIKOULUTUS LANU (7 tuntia)

Sisältö ja tavoitteet:

  • Ammattitutkinnon suorittamisen prosessi ja tutkintosuorituksen suunnittelu, käytänteet ja arviointi

Kohderyhmä: Lasten ja nuorten erityisohjaaja- ammattitutkinnon suorittajien arvioijat ja työpaikkaohjaajat, joilla ei ole arviointikoulutusta tai jotka haluavat päivittää osaamistaan. Tutkinnon suorittajat osallistuvat myös koulutukseen.

Ajankohta: Maanantaina 19.9.2016 klo 12.15 – 15.30 (Lounasta tarjolla klo 11.30 alkaen)


ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSIIN


Kuhunkin tapahtumaan ilmoittautuminen on viimeistään viikko ennen tilaisuutta nettiosoitteessa

https://opistot.starsoft.fi/browsecourses

Ilmoita yhteystietojesi lisäksi työpaikkasi sekä mahdollinen ohjattavasi (työpaikkaohjaajat) tai arvioitavasi nimi.

Mahdollinen majoitus varataan osoitteesta majoitus@kannelopisto.fi.

Mainitse lisäksi, jos osallistut koko koulutukseen (3 ov työpaikkaohjaajakoulutus) ja koulutuksenollessa puolenpäivän mittainen, ilmoita osallistutko opiston tarjoamalle lounaalle ennen koulutusta.

Kaikki koko päivän koulutukset alkavat aamukahvilla klo 9.00 Kanneljärven opiston ravintola Silmussa tai koulutustilassa mikäli se on Rehtorin talo. Koulutus alkaa klo 9.15. Koulutustila näkyy opiston ilmoitustaululla sisääntuloaulassa. Määräajassa ilmoittautuneet työpaikkaohjaajat tai arvioijat saavat vielä tarkemman ohjelman ja kutsun annettuun sähköpostiosoitteeseen. Iltapäivän mittaisiin koulutuksiin on tarjolla lounasta opiston henkilöstö- ja opiskelijaravintola Silmussa klo 11.30 alkaen. Iltapäiväkoulutukset alkavat klo 12.15, mutta niiden laajuus on myös 7 tuntia.

Tilaisuudet ovat yhteistyökumppaneillemme maksuttomia sisältäen ohjelman mukaiset kahvit ja ruokailut. Muilta veloitamme 80 euroa/koulutuspäivä + ruokailut listahinnan mukaisesti.

Tiedustelut: Kaija Lahti puh. 044 357 8121 tai kaija.lahti@kannelopisto.fi

Koulutuspaikka: Kanneljärven Opisto Karstuntie 537 08450 Lohja puh. 019-357 811 - opisto(at)kannelopisto.fi

2016 © Kanneljärven Opisto Karstuntie 537 08450 Lohja puh. 019-357 811 - opisto(at)kannelopisto.fi