Tervetuloa Kanneljärven Opiston työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutuksiinTIEDUSTELUT

Kaija Lahti puh.
044 357 8121

kaija.lahti@kannelopisto.fiTYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS 3 OV


Koulutusta työelämän yhteistyökumppaneille (sekä nuoriso- että aikuiskoulutuksen työpaikkaohjaajat ja arvioijat).

Koulutus toteutetaan mm. lähijaksojen, tehtävien ja käytännön työn suunnitelmallisena kokonaisuutena. Koulutuspäiviin voi osallistua oman tarpeen ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Koulutus perustuu Opetushallituksen ohjeeseen Määräykset ja ohjeet 2012:41. TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

Työpaikkaohjaamiseen ja arviointiin liittyviä koulutuksia, joissa omaa osaamistaan voi kerryttää:


OSA 1

OSAAMISPERUSTEISUUS TYÖSSÄOPPIMISESSA (7 tuntia)

Ammatillisten perustutkintojen perusteet muuttuivat edellisen kerran 1.8.2015 ja opintoviikot korvautuivat osaamispisteillä. Laki ammatillisesta koulutuksesta muuttuu 1.1.2018. Kevään 2018 yhteishaussa hakeudutaan opiskelemaan aivan uuteen Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon. Ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti työpaikoilla opiskellaan koulutussopimuksen myötä ammatillisten tutkinnon osien yhteydessä myös yhteisiä tutkinnon osia, kuten kieliä ja matematiikkaa. Miten tämä kaikki vaikuttaa työpaikkaohjaajan työhön? Miten osaamista arvioidaan reformin jälkeen? Tule kuulemaan uudistuksista ja keskustelemaan uudesta alan perustutkinnosta ja sen suorittamisesta! Voit osallistua pelkästään tähän yksittäiseen koulutuspäivään tai koko 3 ov kokonaisuuteen.

Kohderyhmä: Erityisesti ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevien työpaikkaohjaajina ja – arvioijina toimivat, esimiehet ja muut asiasta kiinnostuneet työelämän edustajat.

Ajankohta: Maanantai 2.10.2017 klo 9.15 – 15.30 (lounasta tarjolla klo 11.30 alkaen)OSA 2

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS LÄHIPÄIVÄ (7 tuntia)

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen


 • Ammatillisen koulutuksen reformin tuomat muutokset työelämän/opiskelijan kannalta

 • Humanistisen ja kasvatusalan uudet tutkinnot

 • Yhteiset tutkinnon osat

 • Koulutussopimus/oppisopimus

 • Näytöt, niihin valmistautuminen ja osaamisen arviointi uuden lain mukaisesti

 • Reformi käytännössä. Uudet käytänteet, lomakkeet ja korvaukset jne. Mitä uutta Kanneljärven opiston opiskelijoiden ohjaamisessa?

 • Yhteistä keskustelua ja käytänteistä sopimista opettajien kanssa.

Kohderyhmä: Työpaikkaohjaajat, ammatillisen perustutkinnon ja ammattitutkinnon osaamisen arvioijina toimivat, esimiehet ja muut asiasta kiinnostuneet työelämän edustajat.

Ajankohta: Maanantaina 5.2.2018 klo 9.15 – 15.30


OSA 3

TÄRPPI” (7 tuntia)

Sisältö ja tavoitteet: Työpaikkaohjaajakoulutuksen päätös, henkilökohtaisen suunnitelman mukainen osaamisen tunnustaminen. Kohtaamisia alan ihmisten kesken, ajankohtaista asiaa, työnohjauksellista yhdessäoloa, saunomista – osaamisen tunnustamistapahtuma, jossa voi lisäksi välittää toiveita koulutuksesta, kuulla uusista tuulista ja ihan vaan nähdä yhteistyökumppaneita.

Kohderyhmä: Työpaikkaohjaajakoulutuksen Kanneljärven opistolla käyneet ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaan osaamisen hankkineet.

Ajankohta: Keskiviikkona 7.5.2018 klo 9:15 – 15.30 (lounasta tarjolla klo 11.30 alkaen) + rantasaunamahdollisuus (ilmoita halukkuutesi saunomiseen ilmoittautumisen yhteydessä!)


MUUT KOULUTUSPÄIVÄT


Voit osallistua pelkästään yhteen tai useampaan päivään tai voit käydä näitä tarpeen mukaan työpaikkaohjaajakoulutuksessa vaadittavan osaamisen hankkimiseksi.TUTKINTOTILAISUUSKOULUTUS (7 tuntia)

Sisältö ja tavoitteet:

 • Näyttötutkintoprosessi

 • Näyttöön valmistautuminen

 • Näyttöjen arviointi

 • Käytänteet Kanneljärven opistolla


Kohderyhmä: Kanneljärven opiston Kanneljärven opiston opiskelijat sekä heidän työpaikkaohjaajansa. .

Ajankohta: Maanantaina 28.8.2017, 30.10.2017, 29.1.2018, 26.3.2018, klo 9.15 – 15.30


ARVIOINTIKOULUTUS (7 tuntia)

Sisältö ja tavoitteet:

 • Tutkintoprosessi/oppimisprosessi ja näytöt

 • Ohjaava arviointi

 • Oppimisen ja osaamisen arviointi


Kohderyhmä: Työpaikkojen arvioijat, työpaikkaohjaajat ja esimiehet, joilta puuttuu arviointikoulutus tai jotka haluavat päivittää arviointiosaamistaan. Koulutusta järjestetään tilauskoulutuksena työpaikoilla.

Ajankohta:


ARVIOINTIKOULUTUS LANU (7 tuntia)

Sisältö ja tavoitteet:

 • Ammattitutkinnon suorittamisen prosessi ja tutkintosuorituksen suunnittelu, käytänteet ja arviointi

Kohderyhmä: Lasten ja nuorten erityisohjaaja- ammattitutkinnon suorittajien arvioijat ja työpaikkaohjaajat, joilla ei ole arviointikoulutusta tai jotka haluavat päivittää osaamistaan. Tutkinnon suorittajat osallistuvat myös koulutukseen.

Ajankohta: Maanantaina 4.9.2017 klo 12.15 – 15.30.


ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSIIN


Kuhunkin tapahtumaan ilmoittautuminen on viimeistään viikko ennen tilaisuutta nettiosoitteessa

https://opistot.inschool.fi/browsecourses

Ilmoita yhteystietojesi lisäksi työpaikkasi sekä mahdollinen ohjattavasi (työpaikkaohjaajat) tai arvioitavasi nimi.

Mahdollinen majoitus varataan osoitteesta majoitus@kannelopisto.fi.

Mainitse lisäksi, jos osallistut koko koulutukseen (3 ov työpaikkaohjaajakoulutus) ja koulutuksenollessa puolenpäivän mittainen, ilmoita osallistutko opiston tarjoamalle lounaalle ennen koulutusta.

Kaikki koko päivän koulutukset alkavat aamukahvilla klo 9.00 Kanneljärven opiston ravintola Silmussa tai koulutustilassa mikäli se on Rehtorin talo. Koulutus alkaa klo 9.15. Koulutustila näkyy opiston ilmoitustaululla sisääntuloaulassa. Määräajassa ilmoittautuneet työpaikkaohjaajat tai arvioijat saavat vielä tarkemman ohjelman ja kutsun annettuun sähköpostiosoitteeseen. Iltapäivän mittaisiin koulutuksiin on tarjolla lounasta opiston henkilöstö- ja opiskelijaravintola Silmussa klo 11.30 alkaen.

Tilaisuudet ovat yhteistyökumppaneillemme maksuttomia sisältäen ohjelman mukaiset kahvit ja ruokailut. Muilta veloitamme 80 euroa/koulutuspäivä + ruokailut listahinnan mukaisesti.

Tiedustelut: Kaija Lahti puh. 044 357 8121 tai kaija.lahti@kannelopisto.fi

Koulutuspaikka: Kanneljärven Opisto Karstuntie 537 08450 Lohja puh. 019-357 811 - opisto(at)kannelopisto.fi

2018 © Kanneljärven Opisto Karstuntie 537 08450 Lohja puh. 019-357 811 - opisto(at)kannelopisto.fi