KEHITTÄMIS- JA LAATUPALVELUT


Kanneljärven opiston perustehtävänä on kasvattaa ja kouluttaa sivistyneitä kansalaisia, hyviä työelämän osaajia ja aktiivisia yhteiskunnan jäseniä.

Strategisena tavoitteena pidämme sitä, että opiskelijamme suorittavat tutkinnon määräajassa ja sijoittuvat hyvillä työelämävalmiuksilla ja sivistyksellä elämään, yhteiskuntaan, työelämään,itsenäisiksi yrittäjiksi tai jatko-opintoihin.

Yksilöllisten, joustavien ja työelämälähtöisten opintopolkujen toteutuminen monipuolisissa oppimisympäristöissä edellyttää laadukasta oppimista ja ohjausta. Opettajan tehtävänä on tukea opiskelijan ja tutkinnon suorittajan ammatillista kasvua, ohjata, kannustaa ja innostaa oppimaan. Lisäksi opettajan tehtävänä on tukea työpaikkaohjaajia työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa.

Menestystekijämme ovat:

1. Asiakaslähtöisyys, osallistava pedagogiikka
2. Hyvinvoivat ja motivoituneet opiskelijat, onnistunut asuminen
3. Osaavat ja innostuneet työntekijät sekä työyhteisö
4. Uutta luova, oppimista palveleva pedagoginen osaaminen
5. Ennakointikyky, muutosrohkeus, innovaatiot ja muutosten hallinta
6. Pedagogista toimintaa tukeva kannattava palvelutoiminta
7. Talouden hallinta


2017 © Kanneljärven Opisto Karstuntie 537 08450 Lohja puh. 019-357 811 - opisto(at)kannelopisto.fi