-


MAAHANMUUTTAJAOPETUS


Opiskelu- ja työelämätaidot - koulutus 15 ov

Vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutusta lukutaidottomille tai hyvin heikosti lukeville.

Opintojen tavoitteena on edistää suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista, työllistymistä ja jatko-opintoihin pääsemistä sekä kehittää suomen kielen luku- ja kirjoitustaitoa. Tavoitteena on laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen erityisesti kehittämällä suomen kielen taitoa sekä yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemusta.

Koulutus on tarkoitettu primaarilukutaidottomille sekä sekundaari- ja semi-lukutaitoisille. Koulutukseen voivat osallistua oppivelvollisuusiän ylittäneet Suomen kansalaiset tai Suomesta oleskeluluvan saaneet.

Koulutus on osallistujalle maksuton (100% valtionosuusrahoitus), jos se on hyväksytty kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 11 §:ssä tarkoitettuun kotoutumissuunnitelmaan*. Muutoin koulutuksen hinta osallistujalle on 75e/ov.

Seuraava koulutus alkaa 15.1.2018.

*sillä edellytyksellä, että eduskunta hyväksyy tämän mahdollistavan hallituksen esityksen Vapaan sivistystyön lain 632/1998 muuttamisesta.

Lue lisää (pdf).

Ilmoittautuminen

2018 © Kanneljärven Opisto Karstuntie 537 08450 Lohja puh. 019-357 811 - opisto(at)kannelopisto.fi